Doe ook mee met
de digiTaalweek!

Voor het organiseren van activiteiten binnen de thema's taal en digitaal kun je een financiële bijdrage aanvragen met een waarde van € 250, € 500 of € 1.000 per activiteit. Het kan gaan om een postercampagne, een spel, een eettafel, een voorleesmiddag, et cetera. Meerdere of gezamenlijke aanvragen zijn ook mogelijk.

Aanvragen kunnen via het aanvraagformulier gestuurd worden t/m 20 juni. Wij vragen je om een beknopte projectomschrijving te sturen (maximaal 500 woorden) en een begroting. Mocht je nog niet precies weten hoe je activiteit eruit gaat zien, stuur dan wat je al wel weet en maak een schatting.

In de week van 4 juli horen alle ingestuurde projecten of de aanvraag gehonoreerd zal worden.

Aanvraagformulier

Voorwaarden voor deelname

 • De activiteit moet starten tijdens de digiTaalweek (8-14 september 2022) en wordt afgerond vóór 31 oktober 2022.
 • De activiteit moet passen binnen de thema's taal, digitaal en/of laaggeletterdheid.
 • De organisator vult na afronding een evaluatie in. Zo weten we welke doelgroepen en hoeveel mensen bereikt zijn met de activiteiten tijdens de week.
 • De organisator stuurt een tekst over de activiteit om op de website van de digiTaalweek te plaatsen.
 • En de organisator laat tijdens de week zien dat de activiteit plaatsvindt in het kader van de digiTaalweek, bv door posters met het logo van de digiTaalweek op te hangen en/of op hun eigen website of sociale media een bericht te plaatsen.

In het plan lezen we graag het volgende terug:

 • Wat ga je doen?
 • Wat heeft het te maken met taal of digitaal?
 • Wat is het doel van de activiteit? (bijv. activeren of informeren, of gezelligheid)
 • Wie is de aanvrager? Doen er andere organisaties mee?
 • In welke wijk(en) vindt de activiteit plaats?
 • Wat is de doelgroep van de activiteit?
 • Hoeveel mensen wil je bereiken?
 • Hoe zorg je voor bekendheid van wat je gaat doen?

Beoordelingscriteria

Als er meer plannen worden ingediend dan waar budget voor is, maakt de organisatie* van de digiTaalweek een keuze.
We letten op:

 • Geeft de activiteit aandacht aan laaggeletterdheid; het leren van de taal of digitale vaardigheden?
 • Zijn er activiteiten in verschillende wijken van de stad?
 • Zijn er verschillende soorten activiteiten?
 • Bereiken we verschillende groepen Utrechters.
 • Het initiatief start in de digiTaalweek en loop tot uiterlijk 31 oktober 2022.
 • De start moet plaatsvinden in week van 8-14 september.
 • Je kunt voor meerdere activiteiten een aanvraag doen.

* De digiTaalweek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht. De organisatie bestaat uit Digiwijs, NLtraining, Taal Doet Meer en Bibliotheek Utrecht. De coördinatie van de digiTaalweek 2022 is in handen van Bibliotheek Utrecht.