De landelijke Week van de Alfabetisering is voorbij. Maar Utrecht gaat door!
Het thema in Utrecht is: taal en gezondheid.

Taal en gezondheid

Wat hebben taal en gezondheid met elkaar te maken? Heel veel! Kun je niet goed lezen en schrijven, dan loop je vroeg of laat ook tegen gezondheidsproblemen aan. Denk aan bijsluiters van medicijnen, oproepen voor afspraken in het ziekenhuis en formulieren die je moet invullen. De Week van de Alfabetisering Utrecht 2016 richt zich daarom niet alleen op laaggeletterden, maar ook op zorgprofessionals.

Wat gaan we doen?

Dit kunt u verwachten in september en oktober:

  1. Aandacht op (taal)scholen voor taal en gezondheid, onder meer met voorlichting aan taalcursisten.
  2. Bewustwording van zorgprofessionals over het belang van geletterdheid voor de gezondheid van hun patiënten en cliënten, onder meer met een netwerkbijeenkomst voor zorgprofessionals en taaldocenten op 4 oktober.
  3. Een taalvrijwilligersdag op 8 oktober, onder meer met concrete tips over hoe je gezondheidsthema’s bespreekbaar maakt in de les.

Landelijk

De landelijke Week van de Alfabetisering Utrecht vond plaats van 5-11 september. Meer hierover vindt u op www.weekvandealfabetisering.nl.

Bij de huisarts

Hoe kan een huisarts een laaggeletterde patiënt herkennen en doorverwijzen naar een cursus? Huisarts Corine en voormalig laaggeletterde Leen vertellen hun ervaringen.

Taalles

Hoe gaat taalles in de bibliotheek?